image58

helander design & ILLUSTRATION

Liisa Tellervo Helander

Om mitt arbeid - About MY WORK

Den spede begynnelse / The tense beginning

image59

Mine mest dyrebare stunder i barndommen var de gangene jeg fikk lov til å tegne. Kombinasjon av  grafisk design  og min naturlige talent for tegning har på mange måter vært et stort pluss for meg i min karriere som designer av læremid-

ler til skolen.  I begynnelsen brukte jeg  kun akvarellteknikk , men gikk over til andre teknikker  etterhvert som jeg forsket meg frem til ulike teknikker og uttrykksmåter.


 When I was child  my favorite time of day was when I was allowed to draw and paint.  Combination of  graphic design and my natural talent for illustration is a gift in my work as  designer of educational resources to schools. I painted mostly aquarelles in my early carrieer but I have been trying to get different expressions to my illustrations with other techniques.

Digital kunst er min nye baby - Digital art is my new baby

image60

Digital kunst og illustrasjon er en spennende måte å uttrykke kunstnerisk kreativitet på. Det er så mange alternativer, og jeg bruker hele min fritid til å øke min kunnskap om digital kunst.  Jeg har laget digitale illustrasjoner til postkort, apper, skole- og barnebøker, plakater, brosjyrer og alle slags trykksaker og nettlæremidler. 


Digital art and illustration is an exciting way of expressing artistic creativity. There are so many options, and I spend my entire spare time trying to expand my knowledge about digital art. I have created digital illustrations for postcards, apps, schoolbooks, childrenbooks, posters, brochures and all kinds of prints and web learning resources etc.

Kunst er min hobby- Art is my hobby

image61

 Jeg har i de senere år malt mye akrylmalerier, ofte halv-abstrakte, eller totalt abstrakte.  I mine malerier er fargene det viktigste kombinert med figurer og former som gir assosiasjoner til naturen i nord, min egen kultur og dens mystikk og skjulte budskap. Jeg har hatt en rekke utstillinger i Skandinavia.


I have in recent years painted mostly  acrylic paintings, often half abstract /abstract paintings.  The most important for me are the colors and figures giving associations to nature in the north, my own culture and its mystery and hidden messages.  I have had several art exhibitions in Scandinavia.

Om meg - about me

Min historie / My history

 Som 20 åring pakket jeg min snippsekk og dro fra finske Lappland ut til verden og havnet ved en tilfeldighet til Norge. Det føltes som  en total omveltning og det tok lang tid før jeg fant min plass i den nye samfunnet med helt forskjellige verdier og livssyn. Alt i alt har jeg utvidet min horisont og emigrasjonen har gavnet meg mer enn det har skadet meg.


As a 20 year old I packed my bundle bag and went from Lapland in Finland out to the world and ended up by chance to Norway. It felt like a total upheaval and it took a long time before I found my place in the new society with totally different values ​​and beliefs. All in all, it has expanded my horizons and the emigration has benefited me more than it has hurt me. 

Teknikker / Techniques

Jeg bruker mange forskjellige teknikker, for eksempel akvarell, -akryl og pastellteknikker. Jeg lager også digital kunst og tar bilder.  Hver idé manifesterer seg i sin egen individuelle stil.


I use many different techniques  , such as aquarell, acrylics, and pastels. I also create digital art and take photos.  Each idea manifests in its own individual style.

Inspirasjoner / Inspirations

Naturen og den samiske kulturen med sin mystiske energi er som en uendelig kilde til nye motiver for mine malerier. Samer var/ er gode historiefortellere, og det stimulerte fantasien min og fikk meg til å leve i øyeblikket. Kunst gjør samme nytten siden jeg lever meg inni fortellingene  jeg har hørt i min barndom mens jeg maler.


The Nature and the Saami culture with its mysterious energy is like an infinite source of new motives for my paintings. Sami were / are good storytellers, and it stimulated my imagination and made me live at the moment. Art does the same benefit since I live in the stories I have heard in my childhood while I paint. 

Min utdannelse - My education

Grafisk design / Graphic design

3 år i vakre Trondheim gjorde meg til grafisk designer, et yrke jeg elsker. 


3 years in beautiful Trondheim, Norway, made me a graphic designer, a profession I love.

Markedsføring / Marketing

Jeg har studert markedsføring i Helsinki, Finland. 2 år med utmerkede forelesere fikk meg  til å innse hvor viktig markedsføring er. Jeg avsluttet med årets beste internasjonale markedsføringsoppgave med diplom.   

 
I have studied marketing in  Finland. 2 years of excellent lecturers made me realize how important marketing is. I finished with year's best international marketing assignment with a diploma.  

Læremiddelpedagogikk / Educational Resources Pedagogy

Ett år med reising frem og tilbake fra Oslo til Kautokeino for å lære læremiddelpedagogikk ga meg utvidet innsikt i jobben min som læremiddeldesigner.


 One year of traveling back and forth from Oslo to Kautokeino, Norway,  to learn  Educational Resources pedagogy gave me extended insight into my job as a designer of teaching tools. 

My Specialities

Jeg er multikulturell / I am multicultural

 Jeg kan hjelpe spesielt disse gruppene: samer, finner, svensker og nordmenn siden jeg har inngående kjennskap og tilhørighet til alle disse kulturene.


 I can especially help these groups: Sami, Finnish, Swedish and Norwegians since I have thorough knowledge and belong to all these cultures. 

Jeg er flerspråklig - I am multilingual

Jeg kan snakke og skrive samisk, finsk, norsk, svensk og engelsk.


I can speak and write Sami , finnish,  swedish, 

norwegian and english.Jeg er en multikunstner - I am multiartist

Grafisk designer

Illustratør / Illustrator

Kunstner / artist

Free lance journalistSubscribe